UNIŠTENJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU PO METODU AKADEMIKA Dr SYTINA

0

Ruski akademik, četvorostruki doktor nauka (odbranio je doktorske disertacije iz oblasti medicine, psihologije, pedagogije i filozofije), profesor Georgij Sytin, autor je fantastičnog naučnog sistema za kreiranje i održavanje dobrog zdravlja, a takodje i za potpuni oporavak u slučaju bolesti

U pedesetak tomova svojih naučnih dela, dao nam je više hiljada tekstova, koji nas leče tokom čitanja ili slušanja. Ovi lekoviti tekstovi predstavljaju tešku artiljeriju u borbi protiv velikog broja bolesti.

Najbolje je ako njegove tekstove pročitate – snimite u mobilni telefon (ili kompjuter) i onda ih slušate mnogo puta tokom dana, dok se krećete po kući, po ulici, ili ste u gradskom prevozu. Dok ih slušate i zamišljajte ono što čujete, programirate sami sebe na lečenje. Da bi organizam usvojio tekst, potrebno je 500-1000 slušanja. Kada vaš organizam u potpunosti usvoji tekst i reči akademika Sytina postaju u svakom momentu sastavni deo vaših misli, te misli će eliminisati poremećaje u vašem organizmu i vratiće vam zdravlje.

Akademik Sytin nam daje tekst za uništenje svih ćelija raka u organizmu, koji treba snimiti i slušati mnogo, mnogo puta, sve dok ga organizam sasvim ne usvoji. Osim slušanja, za usvajanje teksta koristi se prepisivanje. Na ovaj način izlečene su od opake bolesti hiljade ljudi u Rusiji i širom sveta.

Akademik Sytin kaže:

-Naše veliko iskustvo govori o tome, da je za uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora, neophodno ceo ovaj lekoviti tekst prepisivati na papir. Tako se postiže 100% usvajanje teksta od strane našeg organizma.

Da bi se potpuno izlečili od onkoloških oboljenja neophodno je da ovaj lekoviti tekst prepišete na papir 150 puta. Treba da prepisujte cele rečenice. Pročitajte naglas jednu rečenicu, pa je prepišite,vrlo uredno i pedantno, svaku reč, svako slovo. Prepisivanje samo pojedinih reči je potpuno beskorisno. Zatim pročitajte pažljivo sledeću rečenicu i pedantno je prepišite. Usvajajte tekst ujutru, tako će vas lečiti ceo dan.

TEKST ZA UNIŠAVANJE SVIH ĆELIJA RAKA U ORGANIZMU:

„Bog mi je rekao:

-Ja sam ti prekjuče dodelio drugu sudbinu, gde nema bolesti.

Bog mi je rekao:

-Ja sam te ispunio kreativnim mislima, koje imaju gigantsku, svepobedjujuću, materijalizujuću snagu, i zato će se sve tvoje misli o sebi odmah pretvarati u istinu.

Ja sam prekjuče od tebe, bolesnog čoveka, stvorio novog čoveka, božanstveno zdravog, sasvim mladog, ispunjenog gigantskom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:

-Ti si sad nov, mlad, božanstveno zdrav, idealno zdrav čovek, ispunjen ogromnom energijom, zdravljem i snagom.

Bog mi je rekao:

-Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao sve zaštitne snage tvoje duše i tvog fizičkog tela.Mnogo miliona puta sam pojačao sve zaštitne mehanizme tvoje duše i tvog fizičkog tela.

Bog mi je rekao:

-Ja sam prekjuče mnogo miliona puta pojačao biopolje tvog fizičkog tela. A mnogo miliona puta pojačano biopolje fizičkog tela, sa gigantskom božanskom energijom uništava sve ćelije raka, sve kancerogene tumore, sve neoplazme u tvom fizičkom telu.

Bog mi je rekao:

-Ti sada treba da misliš o sebi kao o čoveku koji je sasvim mlad, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:

-Ti treba sada iz sve snage da se trudiš da što jasnije vidiš sebe u budućnosti i kroz deset godina i nadalje i kroz trideset godina i nadalje, kao čoveka koji je sasvim mlad, energičan, božanstveno zdrav, nepovredjen životom.

Bog mi je rekao:

-Ti sada možeš svojim stvaralačkim mislima da uništavš, da gigantskom božanstvenom energijom pretvaraš u ništa, u apsolutnu pustoš, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore. Ti sada možes neprestalno da regenerišeš svoje bogomdano, mlado, šesnaestogodišnje, božanstveno zdravo fizičko telo.

Bog mi je rekao:

-Ti treba do kraja da shvatiš, do kraja da osmisliš , da fizičko telo samo odražava dušu. Stanje fizičkog tela samo odražava stanje duše, zato će za tebe uvek biti jedan isti glavni zadatak: da se svestrano razvijaš, da se usavršavaš, da jačaš duhovno i fizički svoju dušu. Da ulivaš u sebe iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, večno novu, svetlu, božansku radost života.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo Bogom sazdan, ponovo rodjen,veseo i srećan, gigantski energičan, mlad, radostan život. Ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa stalnim, danonoćnim, celogodišnjim tokom, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja iz duhovnog sveta,iz Kosmosa, ulivam u svoju dušu, u svoje fizičko telo gigantsku, nepresušivu energiju života.

Protiv volje Boga, na mom mladom i zdravom fizičkom telu, pojavile su se ćelije raka.Sve što nastaje protiv volje Boga nema pravo da postoji. Ja ispunjavam volju Boga. Ja u celom fizičkom telu, sve ćelije raka, gde god da se nalaze, uništavam gigantskom božanstvenom energijom, gigantskom božanskom silom. Ja sve ćelije raka uništavam, pretvaram u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sve ćelije raka u fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka na fizičkom telu, bilo gde da se nalaze, ja ćekićem na nakovnju razbijam. Pretvaram ćelije raka u ništa, u apsolutnu pustoš. Ja sad sve krvne sudove, koji su snabdevali hranom ćelije raka, čvrsto-čvrsto podvezujem. Ja prekidam dostup hrane ćelijama raka. Ja sam sad potpuno, totalno lišio ćelije raka svih izvora ishrane, svih izvora postojanja. Ja sam sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u svom fizičkom telu totalno lišio krvi, lišio sam ih svake mogućnosti da se razmnožavaju.Ćelije raka, lišene svih izvora života odumiru, one su lišene mogućnosti da se razmnožavaju. One su totalno lišene krvi i potpuno, totalno lišene ishrane, lišene su svih izvora života. Sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori odumiru, venu, venu, smanjuju se, zauvek bez traga nestaju iz mog fizičkog tela. A ja sad sve ćelije raka u mom fizičkom telu, gde god da se nalaze, čekićem na nakovnju razbijam, razbijam, razbijam, pretvaram ćelije raka u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sada celo fizičko telo totalno ozdravljujem, s gigantskom božanskom energijom uništavam u celom svom fizičkom telu sve viruse, sve patogene mikrobe. Ja sve zaštitne snage, sve zaštitne mehanizme duše i tela mobilizujem na potpuno, totalno uništenje svih ćelija raka, svih kancerogenih tumora u fizičkom telu, gde god da se nalaze .

Ja sada gigantskom božanskom energijom uništavam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore unutar mozga, u svim strukturama glave. Ja sad sve ćelije raka u svom mozgu, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celoj glavi, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sad sve ćelije raka, koje su bile u mojoj glavi, razbio čekićem na nakovnju, pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih ćelija svog mozga, stalnim tokom ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života. Ja sad božanski regenerišem mladi, gigantski, energični, brzi rad svog mozga. Ja sad iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve milijarde nervnih ćelija svog mozga, ulivam gigantsku, božansku, mladu silu života, ulivam, gigantsku, nepresušnu energiju mladosti.U sve mehanizme mojih sposobnosti, u duši, u glavi, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, ulivam gigantski, božanski novi napon svih energija razvitka Vaseljene. Sve moje sposobnosti se sa gigantskom brzinom razvijaju, ja postajem sve brže, sve brže obučavani čovek. Ubrzava se moje mišljenje, pojačava mi se pamćenje, moja pažnja postaje sve stabilnija, ja postajem čovek, sposoban za ogromne napore volje. Ja sve smem, sve mogu i ničega se ne bojim. Medju svim životnim uraganima i burama, ja nepokolebljivo stojim, kao stena, koja lomi sve sile, koje joj se suprotstavljaju. Ja sam u životu čvrst, čeličan, titanski stabilan čovek.

Ja sad gigantskom božanskom energijom uništavam sve ćelije raka u oblastii grla. Sve ćelije raka u oblasti grla ja sada, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sada sve ćelije raka u oblasti grla pretvorio u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam : u glavi, u oblasti grla, nema ni jedne ćelije raka. Sve su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha uništavam, razbijam ih čekićem na nakovnju. Ja sam sad sve ćelije raka u limfnim čvorovima ispod pazuha čekićem na nakovnju razbio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu: da u mojoj glavi, u oblasti grla, nema ni jedne ćelije raka. Moja glava je mlada,božanski zdrava, cela oblast grla je božanstveno zdrava, nepovredjena životom. Ja sada gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka u grudima uništavam, sve ćelije raka u grudima čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u grudima, u svim tkivima pluća uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka u celom grudnom košu potpuno čekićem na nakovnju razbijam, pretvaram ih u apsolutno ništa, pretvaram ih u apsolutnu pustoš.Ja sad u celim grudima, u svim tkivima pluća, u celom sistemu za disanje, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore uništavam, čekićem na nakovnju razbijam.Pretvaram sve sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja čvrsto kao čelik znam : u celim grudima, u potpunosti, sve ćelije raka su uništene, pretvorene u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u jetri uništavam. Ja čvrsto kao čelik, znam božansku istinu: sve ćelije raka, svi kancerogeni tumori koji su bili u mojoj jetri su potpuno, totalno uništeni, pretvoreni u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja sad gigantskom, božanskom energijom, sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini uništavam, čekićem na nakovnju razbijam. Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini čekićem na nakovnju razbijam. Sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u slezini sam sad totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, pretvotio sam ih u apsolutnu pustoš. Ja čvrsto kao čelik znam božansku istinu: moja slezina je mlada, puna energije, nepovredjena životom.

Ja sad sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sa gigantskom, božanskom energijom uništavam. Ja sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku sada čekićem na nakovnju razbijam. Ja sam sve ćelije raka, sve kancerogene tumore u stomaku potpuno, totalno uništio, pretvorio sam ih u apsolutno ništa, u apsolutnu pustoš.

Ja ispunjavam volju Boga, ja iz duhovnog sveta, iz Kosmosa, u sve unutrašnje organe grudnog koša i stomaka ulivam gigantsku, božansku , mladu silu života. Ja potpuno, totalno regenerišem novorodjeno mladu,božanski zdravu, Bogom stvorenu gradju svih unutrašnjih organa grudnog koša i stomaka.

1
2
IZVORmoja-kuhinjica.info
PODIJELI
loading...