Kako ostaviti cigarete ? Evo najlakšeg načina.

0

Kako ostaviti cigarete ? Oni koji su ovisni o cigaretama ako žele prestati sa pušenjem to moraju napraviti odjednom a ne ono smanjit ću pa postepeno prestati.

Od postepenog nema prestanka pošto postaju sve sleđe.

Metoda da se cigarete ostave odjed no m je pu no učinkovitija i oni koji tako urade imaju velike šanse da ako izdrže desetak dana prestaju sa pušenjem.

Zato se i kaže da je najlakši onaj teži način.

Odlučite i morate imati jaku volju i najbolje je u početku ne biti u prostoru sa pušačima i nakon izdržanih desetak dana možete reći da vam je prošla kriza i da postoje velike šanse uz vašu jaku volju da ostavite cigarete zaucvijek.

Procenat onih koji su cigaretze ostavili na taj način je skoro pedeset posto na spram nešto ispod četrdeset posto onih koji su cigarete ostavljali postepeno.

Dešava se da se i nakon nekoliko mjeseci pojavi želja ali joj se mora suprostaviti.

IZVORinfosavjetnik.com
PODIJELI